Shared Service Center

Ze zijn sterk in opkomst in het publieke domein: de Shared Service Centers (SSC’s) waarin vooral de ondersteunende processen zoals P&O, ICT, Financiën, Inkoop, Communicatie, Facilities en Juridische Zaken worden samengevoegd om te gaan werken voor de gehele organisatie en in toenemende mate voor meerdere organisaties. De voordelen zijn altijd helder: kostenbesparend, kwaliteitsverhogend, leuker voor de medewerkers die zich breder kunnen ontwikkelen, meer continuïteit in de dienstverlening. Het past ook prima in de gedachte van de netwerkorganisatie: focus op de kern waar je goed in bent, de rest organiseer je buiten de eigen organisatie.

Rijnconsult heeft de afgelopen jaren diverse SSC’s ondersteund. Wij zijn als kwartiermaker, adviseur en procesbegeleider betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het Servicecentrum van de Drechtsteden, de oprichting van het SSC van de gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel en diverse andere SSC’s in het Publieke domein, Onderwijs, Woningcorporaties, Zorg en zakelijke dienstverleners.
 

Meer informatie: