De omgevingswet: wisseling van perspectief

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking, regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. Om dit mogelijk te maken is een wisseling van perspectief nodig.

Gemeenten vervullen een spin-in-het-web functie en dienen vanuit een holistisch perspectief een integrale aanpak te kunnen bieden. Tegelijkertijd verschuift hun rol van een besluitvormende naar een faciliterende en co-creërende rol. Daarmee ontstaat er een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door samenwerken in (nieuwe) netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van verantwoordelijkheden.

Rijnconsult begeleidt organisaties in deze complexe transitie. Met gedegen ervaring in meervoudige veranderingsprocessen, helpen we u zowel de harde als de zachte (‘hardnekkige’) kant tijdens de invoering in samenhang te ontwikkelen. Onze samenwerkingspartner in dit traject is NCOD

Wij helpen u visie te ontwikkelen,  uw processen en organisatiestructuur daarop af te stemmen, en cultuur en leiderschap te richten als dragers van de transitie. Klik hier om onze best-practice te bekijken.

meer weten contact

In onze aanpak varen wij vanuit het kompas zoals hieronder is afgebeeld. Het kompas geeft zicht op een stapsgewijs en iteratief proces waarin wij samen met de organisatie verschillende activiteiten uitvoeren. Waarbij we ons steeds rekenschap geven van de aspecten in de verschillende polen van het kompas. De activiteiten leveren concrete bruikbare resultaten op voor de implementatie. Lees meer hierover in onze whitepaper>>

kompas omgevingswet

Rijnconsult leestip

Dat is wat de rijksoverheid belooft aan initiatiefnemers in haar voorlichting over de omgevingswet: een...
Door:
Jordi de Vreede
Lessen uit de decentralisaties in het sociaal domeinDe gemeenten zijn nog maar net bekomen van de...
Door:
Huub Torremans en Diederik Hommes
We weten niet precies hoe het eruit ziet, het verschijnt in verschillende vormen en er gaat een magische kracht...
Door:
Jordi de Vreede
In 2019 treedt naar verwachting de Omgevingswet in. De verandering in de manier van werken zal een enorme impact...
Door:
Consultancy.nl
Afgelopen 30 september heeft de Ministerraad, op basis van voorstellen van Staatssecretaris Jetta Klijnsma,...
Door:
Huub Torremans
De NRC gaf met het artikel De ingenieur heeft leren luisteren (17 augustus) een inkijkje in het werk van de...
Door:
Marijke van Roost
We krijgen één wet voor de hele leefomgeving. De Omgevingswet maakt het dan mogelijk om lokale vraagstukken ook...
Door:
Erwin van de Pol