Samenwerking tussen overheden

Overheden werken intensief samen. In verschillende vormen: door ambtelijke fusies of door onderdelen van de uitvoering te combineren. Ook zien we dat samenwerking de opmaat kan zijn voor bestuurlijke fusies en herindelingen. Het bepalen van de gemeenschappelijke ambitie en het stellen van doelen staan aan de basis van de samenwerking. Bij alle soorten samenwerkingsverbanden zijn ambities en doelen in ieder geval leidend bij de keuze van de juiste samenwerkingspartners. 


15 concrete adviezen voor samenwerking tussen gemeenten

De ervaringen die we -onder meer -hierbij hebben opgedaan, hebben we in 15 compacte adviezen gebundeld. Adviezen waarvan wij hopen dat zij voor veel gemeenten nuttig zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van verzelfstandigingen. Ook de inzichten die zijn ontstaan in een werkconferentie met 20 andere gemeenten over de Alkmaarse organisatieontwikkeling hebben hieraan bijgedragen. De adviezen gaan over het doel, het proces, de organisatie, de governance en het geld. >> lees meer over hoe je een netwerkgemeente wordt

Daarna komt het vormgeven van de samenwerking. In de grofstructuur (houtskoolschets) en bij de inrichting van de organisatie, het opdrachtgeverschap en de governance.

Shared Service Center

Ze zijn sterk in opkomst in het publieke domein: de Shared Service Centers (SSC’s) waarin vooral de ondersteunende processen zoals P&O, ICT, Financiën, Inkoop, Communicatie, Facilities en Juridische Zaken worden samengevoegd om te gaan werken voor de gehele organisatie en in toenemende mate voor meerdere organisaties. De voordelen zijn altijd helder: kostenbesparend, kwaliteitsverhogend, leuker voor de medewerkers die zich breder kunnen ontwikkelen, meer continuïteit in de dienstverlening. Het past ook prima in de gedachte van de netwerkorganisatie: focus op de kern waar je goed in bent, de rest organiseer je buiten de eigen organisatie. Rijnconsult heeft de afgelopen jaren diverse SSC’s ondersteund. Wij zijn als kwartiermaker, adviseur en procesbegeleider betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het Servicecentrum van de Drechtsteden, de oprichting van het SSC van de gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel en diverse andere SSC’s in het Publieke domein, Onderwijs, Woningcorporaties, Zorg en zakelijke dienstverleners. Meer informatie over onze ervaring met shared service center >> 

Regionale samenwerking provincies

De regionale economie staat her en der onder druk, ondernemers en instellingen zijn in de financiële problemen. Bovengemeentelijke vraagstukken op gebied van volksgezondheid,  energie, logistiek vragen aandacht. Ook bestuurlijk kan de samenwerking, regionaal, provinciaal en intergemeentelijk vaak beter. Daar ligt een taak voor de provincie. Wij hebben voor alle provincies geadviseerd. Meer informatie over regionale samenwerking bij provincies >>


Samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven

De grenzen tussen publiek en privaat vervagen steeds meer. Rijnconsult is betrokken bij meerdere samenwerkingen tussen overheden en het bedrijfsleven, zoals het samenwerkingsverband Fruitpact. Rijnconsult helpt gemeenten om gemeenschappelijke ambities en doelen te formuleren, de juiste partijen te kiezen en de samenwerking vorm te geven. Neem gerust contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer informatie: