Gemeente Cranendonck en COA ondertekenen bestuursovereenkomst AZC

De gemeente Cranendonck en het COA hebben op 8 februari een nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend voor het AZC Budel, het op één grootste AZC van het land. Om het belang te onderstrepen was staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers aanwezig. Ook de hoofden van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV), de Koninklijke marechaussee, de politie en natuurlijk bestuurders en medewerkers van het COA en de gemeente waren van de partij.

Onze Rijnconsult adviseur Erwin van de Pol was vanuit de gemeente Cranendonck Projectleider en heeft met enthousiasme en verve dit traject in nauwe samenwerking en zonder “Steenbergen toestanden” met mensen van de gemeente en van het COA vorm mogen geven.  

De gemeente en het COA komen overeen om voor de duur van 10 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar, een opvanglocatie voor asielzoekers te vestigen op een deel van de locatie van de voormalige Nassau Dietz kazerne. De nieuwe bestuursovereenkomst bouwt verder op de ervaringen en successen van de afgelopen periode en creëert mogelijkheden voor de komende jaren voor de migratieketen op een gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie in Budel.

ondertekening gem Cranendonk

Burgemeester en COA bestuur ondertekenen nieuwe bestuursovereenkomst. rechts op de foto de staatssecretaris