Aangescherpte richtlijnen kwaliteit adviesbureaus

Om kwaliteit en integriteit te waaborgen is Rijnconsult lid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). De ROA komt nu met scherpere richtlijnen voor de sector. De aangescherpte richtlijnen zijn volgens de brancheorganisatie nodig om ethiek, integriteit en kwaliteit te vergroten en misstanden te voorkomen.

De brancheorganisatie komt met maatregelen om het lidmaatschap te verzwaren. Dit gebeurt door de invoering van een keurmerk dat de ACP-certificering verplicht stelt. Tot op heden was alleen de ISO-certificering verplicht voor bureaus die het lidmaatschap van de vertegenwoordiger van Nederlandse organisatieadviesbureaus ambiëren. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd om facultatieve ‘beroepspunten’ voor individuele adviseurs te behalen, zoals bijvoorbeeld al gebruikelijk is in de advocatuur. 

De ROA introduceert tevens een helpdesk waar opdrachtgevers én bureaus terecht kunnen met vragen op het gebied van integriteit, ethiek, kwaliteit en professionaliteit. Aan de helpdesk is econometrist en hoofddocent van de Vrije Universiteit te Amsterdam Meindert Flikkema verbonden. Vragen aan de helpdesk en de antwoorden zullen geanonimiseerd op de website van ROA worden gepubliceerd. Op die manier kan de helpdesk ook een leerinstrument zijn voor de gehele sector en de opdrachtgevers, aldus de ROA. 

Lees meer>>