Online Seminar 13 juli - Sociaal domein: en nu?

Het zijn bijzondere tijden voor het sociaal domein. De druk op alle organisaties was al groot en door corona staat nu alles op scherp. Tegelijkertijd blijft de uitdaging van het sociaal domein bestaan: het samenbrengen van de drie werelden patiënt, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente. Wij willen graag samen met u inzoomen op de bestaande uitdagingen in het sociaal domein, met als nieuwe uitdaging de verstrekkende gevolgen maar ook de inzichten die het coronavirus brengt. Dit doen we vanuit drie perspectieven: vanuit de gemeente, de zorgorganisaties maar vooral vanuit het cliëntperspectief. Uiteindelijk bespreken we samen mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst van het sociaal domein. 


Op maandag 13 juli 2020 organiseert Rijnconsult van 16.00 tot 18.00 een online seminar voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. Samen met participanten delen we onze gezamenlijke inzichten in een open dialoog om dichterbij elkaar te komen. Sprekers uit het veld gaan in op hoe zij de verspilling reduceren. Er is er veel ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. We sluiten af met actiegerichte punten en een echte online borrel. Je krijgt bij deelname een gratis borrelbox thuisgestuurd!

De inschrijving voor het seminar sociaal domein is gesloten. Wilt u meer informatie over het sociaal domein? Klik hier