Levende Agrifood Ketens

Samenwerking in de productieketen is van vitaal belang om te kunnen concurreren op de markt, maar het brengt ook een dilemma voort. Enerzijds is de druk uit de markt voelbaar meer te gaan samenwerken, maar anderzijds buigen eigenaren en managers zich over de vraag hoe het vrije ondernemerschap past binnen die samenwerkingscultuur. Over zowel de voor als nadelen en de ontwikkeling van het proces op zich, biedt het boek “Levende Agri-food ketens”, van Rijnconsult adviseur Henk Folkerts en InHolland lector Woody Maijers, interessante inzichten. 

Levende Agrifood Ketens maakt de balans op van twintig jaar samenwerking in de productieketen van voedingsmiddelen, bloemen en planten. Wat zijn de drijvende krachten voor ketensamenwerking en welke aanpakken zijn gevolgd? Op welke wijze worden ketens gebouwd en wat maakt nu dat bedrijven succesvol zijn in die samenwerking of juist niet?

Meer informatie?

Klik hier voor de officiele website van Levende Agrifood Ketens
Klik hier om het boek te bestellen