Post crisis leiderschap

De crisis lijkt op z’n eind. Dat klinkt net als: "Het is opgehouden met stormen!" Maar alles is nog drijfnat en overal liggen afgerukte takken en afgewaaide dakpannen. De crisis mag dan voorbij zijn, maar de gevolgen zijn overal voelbaar. Klanten vertellen ons:

 ‘We zijn al best lang bezig de organisatie te saneren en te herstructureren, dat houdt een keer op’.

 ‘Er komt weer ruimte in de markt en bij onze klanten, daar willen we op inspelen, maar het komt moeizaam en aarzelend op gang’.

 ‘We zien nu al dat onze beste mensen druk bezet zijn, we moeten dus eigenlijk weer goede mensen gaan aannemen’.

 Het is best lastig wanneer je zo lang op kostenreductie gefocust bent, om nu (ook) weer ruimte te creëren voor vernieuwing.’

 ‘We zien onze concurrenten versnellen en het lijkt of wij de boot missen.’

 Onze mensen moeten weer lol en vertrouwen krijgen, dat gaat ons helpen in de fase die we op ons af zien komen’.

Wij zien deze periode na de crisis als een kans voor leiders in organisaties. Door juist nu op te staan en de organisatie te helpen zich te herpakken, kunnen leiders tonen waar ze voor staan. Dit betekent niet ‘de grote-man uithangen’ of een roep om meer charisma. Het betekent wel de juiste mensen op de juiste plek zetten, verbonden op basis van ambities en waarden. Op deze manier wordt flexibiliteit weer herwonnen , noodzakelijk om in te spelen op de fundamentele veranderingen in de markt. Gezamenlijk resultaatgericht werken met gedeelde verantwoordelijkheden.

Wij helpen deze leiders graag met ‘realtime leadership development’. Deze verbetering in leiderschapsontwikkeling gaat uit van leren op de werkplek. En leren doen we vooral door middel van constructieve feedback. Als het enigszins kan in het moment zelf. Wij zijn erin geslaagd om hiervoor een pragmatische werkwijze te ontwikkelen.

Het start met een ontwikkel atelier voor het directie/ managementteam. Na een korte en krachtige voorbereiding onderzoekt het team gezamenlijk wat de gewenste houding en gedrag in de organisatie is. Vervolgens analyseert het team waardoor gewenst gedrag wordt geremd en wat ongewenst gedrag in stand houdt. Op basis van de analyse ontwikkelt het team daarna een inspirerend en energiek werkplan dat stimulerende en verbindende interventies in de organisatie omvat.

Gedurende de uitvoering van het plan krijgen medewerkers, collega’s en wellicht relaties de gelegenheid ‘realtime (dagelijks, na de interventies) het team van feedback te voorzien. Het team bespreekt de feedback 1x per week om, conform het pdca denken, steeds weer het plan en de interventies te verbeteren. Een ervaren en bewezen aanpak toegepast in een ‘nieuw’ veld. We vertellen het u graag. U kunt contact opnemen met rene.dewaal@rijnconsult.nl of ernstjan.reitsma@rijnconsult.nl

Auteur(s):

Rene de Waal, Ernst-Jan Reitsema