Verzelfstandigen en outsourcen

Gemeenten ontwikkelen zich van uitvoerende organisaties naar netwerk- of regiegemeenten. Daarbij geldt dat de stap van concept naar realisatie best groot is. Een netwerkgemeente bestaat uit een compacte kern waarin beleid en opdrachtgeverschap (en soms publiekzaken) zijn gebundeld en een netwerk van organisaties dat verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Transformatie gemeente:

Gemeenten staan daarom voor de opgave om die taken die niet tot de kern behoren te verzelfstandigen of te ‘outsourcen’ naar een samenwerkingsverband. Denk daarbij aan sport, sociale zaken, beheer openbare ruimte, belastingen, parkeren etc. Dat vraagt om een nauwkeurig proces om de nieuwe organisaties stevig neer te zetten, de ‘latende’ organisatie aan te passen en om het opdrachtgeverschap nu en in de toekomst goed te organiseren. Rijnconsult ondersteunt gemeenten met het zetten van deze stappen en het waarmaken van de regiegemeente of netwerkgemeente. 

Meer informatie: