Stress test: welke impact heeft Corona op uw strategie?

Grip op onzekerheid

De coronacrisis heeft grote impact op elke organisatie. Voor sommige geluksvogels pakt de crisis positief uit, veel organisaties worden geconfronteerd met beperkingen of zelfs sluiting, maar de meeste organisaties verkeren nog in onzekerheid. Er wordt gesproken over een ‘nieuwe normaal’, Dat roept de vraag op wat de ‘oude normaal’ was waar de huidige organisatiekoers op gebaseerd was en wat we al weten over de nieuwe normaal. Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken vragen besturen, directies en toezichthouders zich af wat de crisis betekent voor de strategische koers van hun organisatie. Wij helpen onze klanten om grip te krijgen in deze onzekere tijden door in een ‘stresstest’ te onderzoeken of de aannames onder de strategie nog kloppen en te analyseren welke trends invloed hebben op hun organisatie.

Hoe pakken we het aan?

Onze basisaanpak bestaat uit een intakegesprek, een digitale vragenlijst en twee workshops waarin we gestructureerd de impact van Corona op uw strategie onderzoeken.

In de stresstest komen de volgende vragen aan bod:

  • Strategisch: kloppen de aannames onder onze strategie nog? Wat zijn de belangrijkste trends die impact hebben op onze organisatie? Wat zijn mogelijke scenario’s? En wat is de impact op onze strategie en prioriteiten?
  • Tactisch / operationeel: welke andere routines hebben we gedurende de crisis ontdekt? Overlegvormen, procesinrichting, dienstverlening, samenwerkingspartners, taakverdelingen, digitale oplossingen, etc. Hoe kunnen we goede voorbeelden vasthouden?
  • Leiderschap: hoe kijken we naar het verandervermogen van onze organisatie? Zijn we voldoende wendbaar in besluitvorming en implementatie? Wat vraagt dit van ons leiderschap en onze mensen?

Concreet resultaat van de stresstest is een antwoord op de vraag of de huidige strategie van de organisatie nog passend is. Ook als de strategie nog passend is levert de stresstest meestal een aangescherpte veranderagenda met andere prioriteiten op om invulling te geven aan de gewijzigde opgave. Daarnaast draagt de stresstest bij aan reflectie op het verandervermogen van de organisatie, in de hoop om in de toekomst grip te behouden in een wereld die nog meer in beweging lijkt dan voorheen.

20 trends die mogelijk relevant zijn voor uw organisatie

Gevoed door eerdere klantvragen, workshops en de talloze publicaties die sinds het begin van de crisis zijn verschenen, zien wij een aantal economische, (geo)politieke, maatschappelijke en filosofische trends. In de workshop verkennen we samen met u welke (andere) trends relevant zijn voor uw organisatie en wat de impact is.

Onze ervaring met strategieontwikkeling 

Rijnconsult is een organisatieadviesbureau met meer dan 40 jaar ervaring in het werkend maken van organisaties in diverse sectoren. Onze aanpak is pragmatisch, participatief en mensgericht. Samen met een aantal van onderstaande klanten hebben we reeds een Corona-stresstest uitgevoerd.

Rijnconsult leestip

Nu de eerste stofwolken van de coronacrisis zijn neergedaald vraagt de top zich af wat de crisis betekent voor...
Door:
Boris Gooskens en Marit Ubachs
De Corona crisis; wat betekent dit voor bedrijven en hun strategie? Onze directeur Boris in een interview...
Door:
Boris Gooskens