Ons netwerk

Partner Integrated Consulting Group 

Met het partnership bij ICG, versterkt Rijnconsult haar internationale positie in de consultancy markt. ICG is gericht op change management binnen het private en publieke domein. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring en is actief in elf landen, waaronder ook China en Amerika. Hun missie is om duurzaam resultaat na te streven. Meer info >> 

Werving- en Selectiebureau Rieken& Oomen

Voor werving- en selectievraagstukken op managementgebied en dan met name in de overheids- en zorgsector, hebben wij het bureau Rieken&Oomen overgenomen. Wij werkten al jarenlang met hen samen. Meer info >> 

Gespecialiseerde adviesbureaus

Bij complexe vraagstukken, wordt er soms een specifeke expertise vereist. Zo werken wij onder andere samen met Telengy.nl, kokxdevoogd.nl, publinc.nl, Nyenrode Business UniversityVanberkerprofessionalsPloum.nl en proofadviseurs.nl 

ROA – Raad van Organisatie Adviesbureaus 

Het ROA-lidmaatschap stelt eisen aan onze bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise.  Onze kernprocessen zijn volgens de ISO-normering gecertificeerd.  Door lid te zijn hanteren wij ook de transparante ROA voorwaarden en werken we volgens een heldere gedragscode. Via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn we ook aanspreekbaar op ons handelen. Rijnconsult staat ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance: www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl Meer info ROA >>

RIM - Raad voor Interim Management: 

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de InterimManagement-bureaus inNederland. De aangesloten bureaus werken volgens bepaalde kernwaarden en zijn in staat vanuit hun specialismen de gewenste kwaliteit en continuïteit aan de opdrachtgevers aan te bieden. RIM-bureaus onderschrijven de Gedragscode. Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden. Daarbij onderschrijven wij het belang van het IM-Register. Het IM-Register (www.imregister.nl) beheert de gedragscode voor professionele interim-managers en interim-managementbureaus en verzorgt de tuchtrechtspraak. Meer info >>

INK 

Wij zijn kennispartner van de stichting INK, deze stichting richt zich op het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en doet dit aan de hand van het INK- managementmodel. Meer info >>
 

Publinc

Op het gebied van diversiteitsvraagstukken, werkt Rijnconsult graag samen met de organsiatie Publinc. Publinc speelt een belangrijke rol op het gebied van diversiteitsbeleid, diversiteitsmanagement en integratie. Publinc ontwikkelt en implementeert nieuwe kennis en inzichten op dit terrein voor overheden, non-profit instellingen en publieke initiatieven. Publinc voert opdrachten uit op het gebied van onderzoek, training, coaching, interim-management en mediation.


ACP gecertificeerd

Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die er naar streven dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals. Een ACP-bureau hanteert aantoonbaar gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Meer info >>