Operatie Waterkracht

In samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg, zijn organisatieadviseurs Niels van Dongen, Huub Torremans en Kees Goudzwaard bezig met Operatie Waterkracht. Het doel is om de toekomstvisie ''Waterzuiveren en Waterketen 2030'' van de organisatie vorm en inhoud te geven. Het Dagelijks Bestuur wil concrete voorstellen hoe de ambities gerealiseerd worden. Er is een onderzoek onder alle collega's gestart onder de titel Operatie Waterkracht. De directeur, Guus Pelzer benadrukt: 'de waarde zit in onze mensen en daarom worden ze zoveel mogelijk bij dit proces betrokken; we doen het immers samen.' 

Bekijk het volledige artikel hier