Boris Gooskens

Als adviseur haal ik voldoening uit het verkennen van nieuwe vraagstukken en het slaan van bruggen tussen sectoren. Ik heb ervaring als interne verandermanager, externe procesbegeleider en kritisch klankbord in opdracht van gemeenten, ministeries en ngo’s in uiteenlopende sectoren. Samenwerking binnen en tussen organisaties vormt de rode draad in mijn werkzaamheden. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten en/of versterken van diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van energiebesparing, integratie van vluchtelingen, groene groei en laaggeletterdheid. Ik combineer analytische scherpte met een goed gevoel voor interne en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wat ik doe, doe ik met veel energie. 

Geniet van

Ontdekken van nieuwe vraagstukken en ontmoeten van nieuwe mensen. Samenwerking organiseren door in een veelheid aan belangen op zoek te gaan naar de verbindende factor. Ik geniet ervan als mijn werk resulteert in een leerervaring bij een persoon, een organisatie of mijzelf. En ik ga graag uitdagingen aan, conceptueel of sportief.

Talent in

Samenwerking, ketens&netwerken, innovatie, beleidsvorming, procesmanagement, projectmanagement.

>> international profile