Seminar 16 april - Van drie werelden naar één sociaal domein

Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en cliënten geven samen invulling aan het sociaal domein. Er wordt hard aan gewerkt door betrokken mensen, maar deze drie werelden komen maar moeizaam bij elkaar. We zien dat er nog te veel geld en energie verloren gaat door een gebrekkige organisatie van de processen en samenwerking in en tussen de organisaties. Het leidt bij gemeenten tot kostenstijgingen, tot frustraties bij zorgorganisaties en uiteindelijk vooral tot cliënten die te vaak niet adequaat worden geholpen. Die verspilling hebben wij vanuit het perspectief van de cliënt in kaart gebracht. Met dit vertrekpunt willen we graag vanuit de drie perspectieven de inefficiënties en uiteindelijk de oplossingen in het sociaal domein met u bespreken.

Op donderdag 16 april 2020 organiseert Rijnconsult een seminar voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. Samen met maximaal 100 participanten delen we onze gezamenlijke inzichten in een open dialoog om dichterbij elkaar te komen. Sprekers uit het veld gaan in op hoe zij de verspilling reduceren. Er is er veel ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. U gaat naar huis met actiegerichte punten om ‘thuis’ direct mee aan de slag te gaan. Dit alles is compleet verzorgd met netwerklunch.


Sprekers

Ingrid Widdershoven 
Ingrid Widdershoven, oud-directeur Sociaal Domein gemeente Eindhoven, is bestuurder bij Koraal, actief op de terreinen jeugd- en gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding in Limburg en Noord-Brabant. Zij was daarvoor onder andere wethouder van Sittard-Geleen.

Marianne Smitsmans-Burhenne
Marianne Smitsmans-Burhenne is wethouder Sociaal Domein, communicatie en burgerparticipatie en loco-burgemeester gemeente Roermond. In Roermond geloven we er in; een gezonde samenleving bouw je door goed samen te werken! Verder is zij voorzitter van het dagelijkse bestuur van participatiebedrijf Westrom, en voorzitter van het Regionaal Arbeidsmarkt Beleid.

Mardoeka Christensen
Mardoeka Christensen is als uitvoerend programmamanager betrokken bij het programma Droommoeders. Het betreft een innovatief programma voor jonge, alleenstaande moeders tot 27 jaar zonder startkwalificatie, met als uiteindelijke doel structurele verbetering van het zelfzorgend vermogen van de moeders om uiteindelijk zowel de leefsituatie van zowel moeder als haar kind te verbeteren. Het programma is nieuw in Nederland en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Kredietbank, MIK kinderopvang, Bureau Jeugdzorg en Trajekt Welzijn. 

Vanuit Rijnconsult/ Rieken & Oomen delen Bas van der Velde (dagvoorzitter) en Karin Straus hun ervaring en expertise. 
Programma

09.30 – 10.00 uur: inloop met koffie/ thee
10.00 – 12.30 uur: interactief programma gevoed door de inzichten en vragen van de sprekers en leden van de cliëntenraad Pedagogisch Sociaal werk 
12.30 – 13.30 uur: lunch (eventueel om mee te nemen)

Praktische informatie:

Datum: 16 april 2020
Locatie: ECI Roermond 
Tijd: Inloop vanaf 09.30 uur 
Prijs: €195,- excl. btw inclusief lunch
Doelgroep: Bestuur & management van gemeenten of zorg- en welzijnsinstelling en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.

Bent u ook nieuwsgierig hoe anderen met dit vraagstuk omgaan? Heeft u vragen die in uw eigen omgeving lastig te stellen zijn? Kom dan naar ons seminar! U gaat gegarandeerd vol inspiratie naar huiswaarts en met een stappenplan om direct mee te starten!

Laat u ons weten of we u mogen verwelkomen? Wij verheugen ons erop u te ontmoeten op 16 april!

aanmelden
    Of lees meer over onze visie op het sociaal domein >>

video sociaal domein


In Roermond geloven we er in; een gezonde samenleving bouw je door goed samen te werken!

Rijnconsult leestip

Dit is een tijd waarin het zindert van de veranderingen. In het sociale domein en de rol van gemeenten...
Door:
Diederik Hommes
De decentralisatie van een groot deel van de (jeugd)zorg en werk- en inkomenstaken naar gemeenten heeft alweer...
Door:
Ingrid de Jong
Decentralisaties én regiegemeente: gedoe op het speelveld in het sociaal domein!Dat de veranderingen in het...
Door:
HuubTorremans
InleidingSinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Het...
Door:
Marijke van Roost en Huub Torremans