Realiseren van veranderingen in het sociale domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dienstverlening op het vlak van jeugd, zorg en arbeid. Voor de meeste gemeenten komt het erop aan om de visies en uitgangspunten die zijn geformuleerd waar te maken. Dat vraagt om een goede vertaling van visie en concept naar de uitvoering: hoe vertalen we visie naar processen, methodieken, planning&control, administratieve organisatie en hoe vertalen we de nieuwe aanpak in het sociale domein naar de dagelijkse praktijk van de ‘lijn’organisatie.

Transformatiescan

De 3D-transformatiescan is een compacte scan om op een gestructureerde manier, met betrokkenheid van een selectie van medewerkers in kaart te brengen hoe uw gemeente er voor staat op de domeinen Jeugd, Wmo of Participatiewet. Vanuit verschillende invalshoeken: organisatie, processen, financiën, juridisch, samenwerking en (gerealiseerde) prestaties . Met als resultaat om de hoofdlijnen voor de managementagenda op te stellen, maar evengoed om snel inzicht en overzicht te creëren in aan te pakken knelpunten. De scan is gebaseerd op het INK-managementmodel. Bij uitstek een instrument om overzicht en inzicht te creëren op basis van een goed onderling gesprek. En dat slechts in twee dagdelen.
>>Lees meer over de 3D transformatiescan

Vormgeving en regie op wijkteams

Voor gemeenten en zorgaanbieders volstaat een benadering van (slimme) financiële prikkels niet, evenals een benadering die alleen maar uitgaat van samenwerken. De vraag is op welke wijze ontstaat voldoende richting en regie in de keten, zonder dat we in een schijnzekerheid van tientallen kpi’s terecht komen. Wij staan voor het organiseren van de samenwerking binnen de wijk, de afstemming tussen wijken en de regie op de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten.
>> Lees meer over vormgeving en regie op wijkteams

Sociaal domein: de 16 lessen uit de praktijk

Wij hebben 16 lessen gebundeld die wij destilleren uit onze ervaringen met veranderprocessen in het sociale domein. Niet omdat we de illusie hebben dat we daarmee tot het meest ideale veranderproces komen. Dat zou zelfs les 0 kunnen zijn: het ideale veranderproces bestaat niet. Misschien soms achteraf een beetje vanuit de achteruitkijkspiegel. Wel zijn er ervaringen die nuttig zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van veranderingen. Dit boekje helpt daarbij. Lees het als een blik in onze achteruitkijkspiegel, waarbij we onze visie op netwerken & ketenvorming, leiderschap en lean management in het sociale domein weergeven.
>> Download de .pdf Verdraaid goed advies om veranderingen waar te maken in het sociale domein

Rijnconsult heeft adviseurs en interimmanagers die met kennis van het sociale domein gemeenten helpen om hun ambities en visie waar te maken. Neem gerust contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. 

Meer informatie: