Online Seminar 13 juli - Sociaal domein: en nu?

Het zijn bijzondere tijden voor het sociaal domein. De druk op alle organisaties was al groot en door corona staat nu alles op scherp. Tegelijkertijd blijft de uitdaging van het sociaal domein bestaan: het samenbrengen van de drie werelden patiënt, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente. Wij willen graag samen met u inzoomen op de bestaande uitdagingen in het sociaal domein, met als nieuwe uitdaging de verstrekkende gevolgen maar ook de inzichten die het coronavirus brengt. Dit doen we vanuit drie perspectieven: vanuit de gemeente, de zorgorganisaties maar vooral vanuit het cliëntperspectief. Uiteindelijk bespreken we samen mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst van het sociaal domein. 


Op maandag 13 juli 2020 organiseert Rijnconsult van 16.00 tot 18.00 een online seminar voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. Samen met participanten delen we onze gezamenlijke inzichten in een open dialoog om dichterbij elkaar te komen. Sprekers uit het veld gaan in op hoe zij de verspilling reduceren. Er is er veel ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. We sluiten af met actiegerichte punten en een echte online borrel. Je krijgt bij deelname een gratis borrelbox thuisgestuurd!

Sprekers

Ingrid Widdershoven 
Ingrid Widdershoven, oud-directeur Sociaal Domein gemeente Eindhoven, is bestuurder bij Koraal, actief op de terreinen jeugd- en gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding in Limburg en Noord-Brabant. Zij was daarvoor onder andere wethouder van Sittard-Geleen.

Illya Soffer
Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Hiervoor was ze vele jaren actief als adviseur van vooral overheden en maatschappelijke organisaties. Ze was zeven jaar senior consultant bij adviesbureau Twynstra Gudde. Daarvoor had Soffer haar eigen consultancybureau. Illya Soffer en haar man hebben twee zonen, waarvan een met een verstandelijke beperking.

Vanuit Rijnconsult/ Rieken & Oomen deelt Diederik Hommes (moderator) zijn ervaring en expertise. 

Praktische informatie

Datum: 13 juli 2020
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Deelname aan het seminar is gratis
Doelgroep: Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties 

*De inschrijving voor het seminar sociaal domein is gesloten. Wilt u meer informatie over het sociaal domein? Klik hier

video sociaal domein