Zelfsturing in de zorg

Op 30 maart staat er in Amersfoort een inspirerende middag voor zorgprofessionals op de agenda. Die middag slaan we de brug tussen wat uit onderzoek en praktijkervaring bekend is over zelfsturing en zelf-organiserende teams in de zorg voor mensen met beperkingen.

Onze directeur Bas van der Velde zal de zelforganisatie in de zorg vanuit zijn eigen inzichten en ervaring vertalen naar de praktijk. Zelforganisatie is een hot topic. Soms uit bezuinigingsnijd, soms omdat iedereen het ook zo doet, soms omdat het past bij de eigen opvattingen over leiderschap, soms platweg om bezuinigingen te realiseren. Maar doet zo’n keuze wel voldoende recht aan de rol van cliënten, -vertegenwoordigers en vrijwilligers? Slaat het streven naar zelforganisatie niet door naar het idee om teams verantwoordelijk te houden voor verlies en winst op een woning/groep terwijl de handelingsruimte zich beperkt tot bezettingsmanagement en een beperkte set andere zaken. En hoe zijn de ondersteunende en stafdiensten afgestemd op zelforganisatie? En moeten gedragsdeskundigen en andere professionals zich zomaar voegen naar dit nieuwe denken?

De NTZ Kennismiddag is speciaal bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

>> Lees verder voor meer informatie en aanmelden