Wen maar aan die Gemeenschappelijke Regeling!

Rijnconsult en PROOF organiseren in samenwerking met VGS op donderdag 24 mei van 17.00 - 20.00 in Utrecht een kennisdelingsavond met als thema “Wen maar aan die Gemeenschappelijke Regeling!”.

Veel gemeenten waar wij komen klagen over de Gemeenschappelijke Regelingen, of de varianten daarop. Raadsleden klagen erover dat ze geen grip hebben, collegeleden klagen erover dat zij veel te laat geïnformeerd worden over de bestuurlijke risico’s, de directeur van de GR klaagt over een gebrek aan begrip voor de complexiteit waarbinnen de samenwerking plaats moet vinden en BZK denkt ondertussen na over een andere invulling c.q. kadering van de regelingen. Echter, de realiteit is dat gemeenten in toenemende mate samenwerken met andere overheden en maatschappelijke partners. En terecht. Gemeenten kunnen het niet alleen. De meeste maatschappelijke vraagstukken en bedrijfsvoeringstaken moeten met anderen opgepakt worden (lees hier het volledige artikel van Tjin Bremer over dit thema). De GR lijkt dan ook een blijvertje.

Het doel van deze avond is om kennis te delen over een adequate invulling van Gemeenschappelijke Regelingen. We delen lessen vanuit onze adviespraktijk, waarin verschillende perspectieven op samenwerking aan bod zullen komen en er is veel ruimte voor het delen van ervaringen en netwerk. 

Gemeentesecretarissen, bestuurders en directeuren van gemeenschappelijke regelingen worden van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de kennisdelingsavond.

De avond is kosteloos. Het enige wat wij van de deelnemers vragen is het inbrengen van kennis en ervaring en met een veelvoud ervan de avond verlaten.

Inschrijven?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.