Seminar wendbare organisatie 19 mei

‘Om te kunnen overleven in een dynamische omgeving is het voor organisaties noodzakelijk om hun wendbaarheid te vergroten.’ Tijdens de bijeenkomst gaan we verkennen in hoeverre dit statement op uw organisatie van toepassing is. Heeft u te maken met een dynamische omgeving? En wat zijn de bronnen van dynamiek? Als de omgeving zo dynamisch is dat voorspellen onmogelijk is, wordt het tijd om hiervoor te organiseren. Niet meer in de glazen bol kijken, maar zorgen dat je elke nieuwe ontwikkeling aankan. Door een organisatiestructuur in te richten die het mogelijk maakt om te reageren zonder te reorganiseren. Door informatie moeiteloos door de organisatie te laten stromen. En door niet meer te denken aan organisaties in termen van medewerkers, maar in termen van werk dat gedaan moet worden. Aan de hand van inspirerende en verrassende voorbeelden gaan we met elkaar verkennen op welke manier uw organisatie deze principes toe kan passen.  

Lees meer>>