Seminar 1 nov sociaal domein

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Rijnconsult een seminar voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. Van drie werelden naar een.

Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen & cliënten geven samen invulling aan het sociaal domein. Er wordt hard aan gewerkt door betrokken mensen, maar deze drie werelden komen maar moeizaam bij elkaar. We zien dat er nog te veel geld en energie verloren gaat door een gebrekkige organisatie van de processen en samenwerking in en tussen de organisaties. Het leidt bij gemeenten tot kostenstijgingen, tot frustraties bij zorgorganisaties en uiteindelijk vooral tot cliënten die te vaak niet adequaat worden geholpen. Die verspilling hebben wij vanuit het perspectief van de cliënt in kaart gebracht. Met dit vertrekpunt willen we graag vanuit de drie perspectieven de inefficiënties en uiteindelijk de oplossingen in het sociaal domein met u bespreken.

Samen met maximaal 100 participanten delen we onze gezamenlijke inzichten in een open dialoog om dichterbij elkaar te komen. Sprekers uit het veld gaan in op hoe zij de verspilling reduceren. Er is er veel ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. U gaat naar huis met actiegerichte punten om ‘thuis’ direct mee aan de slag te gaan. Dit alles is compleet verzorgd met netwerklunch én op de mooie Werelderfgoed-locatie De Zonnestraal in Hilversum. Hier kunt u ook gebruik maken van een rondleiding die dag.

Lees meer en meld u snel aan >>