Samenwerking met VGS van start

De afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen Rijnconsult en de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) over de mogelijkheden van samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat Rijnconsult vanaf 2018 Rijnconsult tot de vaste kennispartner van VGS gerekend mag worden. In dit eerste jaar gaan we bezien welke gezamenlijke thema’s we gaan uitdiepen door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, onderzoek en/of publicaties. Op de foto de ondertekening door Jeroen Heerkens, penningmeester van VGS en Marcella Rijkschroeff, senior adviseur bij Rijnconsult.

>> Klik voor meer informatie over onze kennis op het gebied van Binnenlands Bestuur