Nieuwe leergang business controller

Steeds vaker zien controllers zich voor de uitdaging geplaatst op te treden als adviseur en business partner. Publieke organisaties zoeken financiële professionals die proactief adviseren: controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar voren durven te brengen, die integrale adviezen neerleggen en daarvoor draagvlak weten te creëren en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken.

De financiële functies zijn in rap tempo aan het veranderen. Het proces van steeds verdergaande automatisering van financiële werkzaamheden vraagt meer en meer (en deels) nieuwe vaardigheden van controllers.

Een business controller dient niet alleen een trusted advisor te zijn. Het moet iemand zijn die gericht is op zijn omgeving en van ‘buiten naar binnen’ kan kijken. De business controller dient te beschikken over een aantal eigenschappen zoals stevige communicatieve vaardigheden, politiek- en organisatiesensitief te zijn, integer te zijn en over goede (data) analysevaardigheden te beschikken. Maar hoe worden uw huidige controllers deze gewenste business controllers? 

Rijnconsult heeft samen met Vanberkel Professionals een leergang ontwikkeld: ‘Impact als business Controller’. In de leergang leggen wij de focus op het vergroten van de impact van de business controller. Deze impact ontstaat als hij/zij vakkennis, adviesvaardigheden en persoonlijke kracht op hoog niveau met elkaar verbindt. 

Lees meer>>