Nieuwe Governancecode Zorg: meer bureaucratie

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Deze code stelt de goede governance centraal, die de randvoorwaarden moet bieden voor goede zorg aan de cliënt. Zorgorganisaties volgen zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De invoering hiervan biedt echter relatief veel ruimte voor interpretatie. Over de noodzaak tot verdere aanscherping en de precieze impact zijn de meningen dan ook verdeeld. In het artikel van Skipr leest u onder andere ook onze visie op de Governance code.

'Bas van der Velde, directeur van adviesbureau Rijnconsult en toezichthouder bij Jeugdbescherming Amsterdam, waarschuwt dat de code onbedoeld kan leiden tot bureaucratie. Om aan de eis tot transparantie in de code te voldoen kan de focus komen te liggen op het vastleggen van vergaderingen en beschikbaar stellen van de verslagen, waarmee een enorme bureaucratie ontstaat.' 

Voor het volledige artikel van SkipR, klik hier 

Rijnconsult heeft jarenlange ervaring in de zorg sector, bekijk hier onze expertises en track record.