Nieuwe directie Rijnconsult

Per 1 juni aanstaande vormen Eveline van Westerop (1978) en Diederik Hommes (1966) de directie van Rijnconsult. Bas van der Velde draagt zijn directeursfunctie over om zich als partner bij Rijnconsult weer geheel aan zijn adviespraktijk te wijden. Diederik, die samen met Bas de afgelopen 13 jaar de directie vormde, neemt de rol als algemeen directeur. Rijnconsult is er trots op met Eveline uit eigen gelederen een vrouw uit de volgende generatie in de top van het bedrijf te hebben.
 
Rijnconsult heeft al sinds 2004 een bijzonder eigendomsmodel: iedere collega is in gelijke delen mede-eigenaar. Dit geldt ook voor niet-adviseurs. Hiermee liep Rijnconsult ver voor de huidige trend van zelforganisatie uit. Logische consequentie van dit model is een vierjaarlijkse verkiezing van de directie. In dit licht vindt de huidige wisseling van de directie plaats.
 
Rijnconsult is versterkt uit de crisis gekomen: 45 medewerkers, verjongd, met de toevoeging van Rieken en Oomen voor werving- en selectieactiviteiten, financieel gezond en (nog steeds) maatschappelijk betrokken. Rijnconsult houdt zich bezig met organisatieadvies, interim management, opleiding & training en werving & selectie. In toenemende mate richt Rijnconsult zich op samenwerkingsvraagstukken tussen organisaties. Vaak zijn dit de ‘wicked problems’ in de maatschappij of het bedrijfsleven.

nieuwe directie

Meer informatie voor de pers
 

Over Rijnconsult
Rijnconsult is in 1978 ontstaan als verzelfstandiging van de interne adviesafdeling van Akzo. In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid en gediversifieerd. In de periode 2000 – 2005 is Rijnconsult onderdeel geweest van Ordina N.V. In 2005 is het bedrijf weer zelfstandig doorgestart, waarbij iedere werknemer in gelijke delen medeaandeelhouder is. In 2007 is Nathans B.V. (training & opleidingen) toegetreden tot de groep en eind 2015 Rieken en Oomen (werving & selectie en interim management).  
Op dit moment is Rijnconsult vooral actief in de markten van Zorg, Gemeenten, Agri & Food, Real Estate en Onderwijs. Typische vraagstukken voor Rijnconsult hebben betrekking op Leiderschap (-ontwikkeling, inrichting, etc.), Processen (Lean Management, e.d.) en Ketens & Netwerken (clusters, wicked problems, supply chain, etc.). Activiteiten zijn: organisatieadvies, interim-management, training & opleiding, werving & selectie. Dit laatste via Rieken en Oomen. Specifiek voor de onderwijsmarkt is Rijnconsult Onderwijs en ICT (ROI) opgezet. 
Rijnconsult is gevestigd in Houten en is lid van de Raad voor Organisatieadviesbureaus (ROA), de Raad voor Interimmanagementbureaus (RIM) en via Rieken en Oomen van SUMMUM (branche organisatie voor werving- en selectiebureaus). Internationaal is Rijnconsult partner in Allied Consultants Europe (ACE) en de Integrated Consultants Group (ICG). 
De stijl van werken van Rijnconsult wordt vooral gekenmerkt door mensgerichtheid, pragmatisme en maatschappelijke relevantie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Melanie van Thor, Marketingcommunicatie Rijnconsult

E-mail: melanie.vanthor@rijnconsult.nl
Tel: 030-2984250