Leergang Eenvoudig organiseren van gemeenten start in mei

Net zoals hun omgeving zijn gemeentelijke organisaties in beweging. Door de toenemende dynamiek in de omgeving lijkt het erop dat gemeentelijke organisaties steeds complexer worden. Waar 50 jaar geleden gemeenten nog langs dezelfde inrichtingsprincipes waren georganiseerd, zien we nu een grote variëteit aan organisatiemodellen, gecombineerd met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbestedingen aan (semi-)private partijen. De complexiteit neemt daarmee toe, in strategie, inrichting en sturing. Dat vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers.

De leergang; mei 2019

De post-academische leergang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten wordt georganiseerd door de Radboud Management Academy in samenwerking met de adviseurs van Rijnconsult. In mei 2019 zal het programma starten. In deze leergang staan de strategie en inrichting van de gemeentelijke organisatie centraal in de context van de netwerken waarin de gemeente acteert. Die strategie en inrichting worden beschouwd vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief. Kort gezegd betekent dit dat:
• structuren en systemen uiteindelijk dienend zijn aan de waarde die een organisatie toevoegt aan het leven van haar burgers, bestuur en medewerkers;
• wordt gestreefd naar eenvoud in plaats van naar complexiteit.

De leergang kent 6 modules en hierin leert u op basis van wetenschappelijk gefundeerde inzichten hoe:
1 vorm kan worden gegeven aan de strategische positie van de gemeentelijke organisatie
2 samen kan worden gewerkt in netwerken en samenwerkingsverbanden bij de realisatie van maatschappelijke doelen als gezondheid, veiligheid, wonen, economie en onderwijs: gemeenten in netwerken
3 processen en structuren kunnen worden vereenvoudigd en effectiever kunnen worden gemaakt: organisatieontwerp
4 professionals kunnen werken in overzichtelijke banen: de factor mens
5 de ICT en de besturing daarvan kan worden ingericht: de factor technologie
6 veranderprocessen kunnen worden aangepakt om de eenvoud terug te brengen in de organisatie:transformatie-processen


modules leergang radbout

Hoe werken wij?

De leergang kenmerkt zich door een juiste mix van theorie en praktijk. Naast de nodige analyses en concepten worden best practices door wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen uit het veld gepresenteerd. De bijeenkomsten kennen een hoog interactief gehalte waarbij de nodige ruimte is voor het delen van praktijkkennis. Na afronding van de leergang is de deelnemer in staat binnen de eigen gemeentelijke organisatie een relevante rol te spelen bij de ontwikkeling en implementatie van een visie op de toekomst. Voor een toelichting op deze leergang klik hier>>


Praktisch:

Modules: De leergang bestaat uit 6 modules. Er zijn 5 modules van 1 dag en een module van 2 dagen met een overnachting. De leergang loopt van mei t/m november 2019.
Locatie: Radboud Management Academy op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Doelgroep: De leergang richt zich op het senior management (gemeentesecretaris en directeuren) binnen gemeentelijke organisaties. Deelnemers opereren op academisch denk- en werkniveau en hebben minimaal acht jaar werkervaring.
Groepsgrootte: De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. De leergang vindt alleen doorgang bij voldoende deelname.
Prijs: € 5.950,- (vrijgesteld van BTW). Deze kosten zijn inclusief overnachtingen, studiemateriaal en catering.

meerinfo