Kwaliteit in netwerken

Kwaliteitsmanagement blijft onveranderd van groot belang in onze samenleving; we stellen hier ook steeds hogere eisen aan. In de voedselketen zien we dit duidelijk terug, denk hierbij aan het recente incident met de fipronil in onze eieren. Of in de ouderenzorg, waar gestreefd wordt naar een hogere leefkwaliteit, door ouderen langer thuis te laten wonen. Dit vraagt om een andere dienstverlening en dus ook om andere (kwaliteits)normen. We meten meer, weten meer en stellen daardoor ook continu hogere eisen. De beheersing wordt complexer en duurder.

Het beheersen van het voortbrengingsproces van een product of dienst overstijgt steeds vaker het individuele bedrijfsniveau. Alleen door een aanpak in netwerkverband kan er tegemoet gekomen worden aan de hogere eisen en normen en kan een adequaat kwaliteitsmanagement worden gerealiseerd. In een netwerk wordt van buiten naar binnen gedacht. Hierdoor worden het organiseren, optimaliseren en ontwikkelen van kwaliteit vanuit een bredere invalshoek belicht en kan – mits de juiste afstemming plaatsvindt – de geleverde kwaliteit worden vergroot.

In het recent verschenen artikel in Kwaliteit in Bedrijf gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen rondom kwaliteitsmanagement en onze visie daarop. Tevens presenteren we een aanpak die organisaties en bedrijven verder helpt. We focussen hierbij op kwaliteitsmanagement op netwerkniveau en op het belang van de PDCA-cyclus.

Link naar artikel in Kwaliteit in Bedrijf: klik hier

http://www.rijnconsult.nl/kwaliteitsmanagement-netwerkverband