Inhuur interim met goedgekeurde overeenkomst

In verband met het vervallen van de VAR heeft Rijnconsult voor haar interim adviespraktijk een overeenkomst opgesteld die door de belastingdienst is goedgekeurd.

Rijnconsult heeft met het plaatsen van interimmers ook te maken met het feit dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp-ers een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de arbeidsrelatie en loondienst uit te sluiten. Voor de opdrachtgevers is dit van belang omdat zij zo zeker weten dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.

Rijnconsult heeft in samenwerking en overleg met de bij de RIM (Raad voor Interimmanagement) aangesloten bureaus een modelovereenkomst voorgelegd bij de Belastingdienst. Deze is gebaseerd op die voor tussenkomstbureaus: de inzet van een interimmer wordt geregeld middels een gedegen contract dat voldoet aan de nieuwe Wet DBA. Hierin wordt de opdracht, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de zelfstandigheid van de interim-manager scherper beschreven en daadwerkelijk gecontroleerd.

Lees meer>>