Houding en gedrag cruciaal bij omgevingswet

De afgelopen maanden zijn gemeenten en andere betrokken partijen gestart hun organisatie voor te bereiden op de naderende wetgeving. Bekend is dat de Omgevingswet een enorme impact in het speelveld zal hebben – qua impact spreken sommigen zelfs van ‘de vierde decentralisatie’, na de grote drie decentralisaties in het sociale domein, die begin 2015 werden ingevoerd.

Onze adviseur Erwin Van de Pol becijfert dat het succes van de Omgevingswet voor meer dan 80% zal afhangen van zachte factoren als houding en gedrag, waarbij de rest afhangt van de kwaliteit van de instrumenten. “Als het werkveld van de fysieke leefomgeving daadwerkelijk wil bereiken wat de Omgevingswet beoogt, dan is een verandering in gedrag, houding en werkwijzen vereist. Van iedereen, niet alleen van gemeenten, maar ook van de ketenpartners”, geeft hij aan. 

Onze adviseur staat hierin niet alleen. Door de minister van Infrastructuur & Milieu (IenM) werd afgelopen jaar, volgend op vragen in de Tweede Kamer, al aangegeven dat de houding en het gedrag bepalend zullen zijn voor de Omgevingswet, en ook de Werkplaats Omgevingswet – een denktank die zich bezighoudt met de introductie en uitvoering van de wet – heeft soortgelijke signalen afgegeven.

“De ervaring leert dat het tijd kost om deze veranderingen door te voeren. Veel betrokkenen zijn van nature geneigd om vast te houden aan de vertrouwde werkwijzen”, zegt Van de Pol. Hij benadrukt dan ook dat op dit moment initiatieven die zich richten op cultuurveranderingen belangrijker zijn dan structuur- en organisatieveranderingen. Rijnconsult heeft hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld, waarover Van de Pol zegt: “Wij geloven dat een verandering kan slagen door leren in de praktijk op een creatieve manier te ondersteunen en daarnaast een mix van leren van elkaar en training aan te bieden, afijn, de bekende 70-20-10 mix.” Hij besluit: “Onze aanpak is stapsgewijs, creatief, praktijkgericht en met aandacht voor de (nieuwe) vaardigheden die de omgevingswet gaat vragen.”

Lees verder op Consultancy.nl>>
Lees meer over onze visie op de omgevingswet>>