Rosa Schuurmans

Ken je dat moment waarop alles samenvalt? Dat initiatieven in elkaars verlengde liggen, een aanpak logisch voelt en ideeën worden omgezet in actie? Als adviseur creëer ik deze momenten door individuele leerdoelen in lijn te brengen met de organisatiestrategie. Ik vraag door op verschillende perspectieven om het inzicht in elkaars belangen en behoeften te vergroten, zodat er een gezamenlijk vertrekpunt of doel ontstaat. En kijk ik of de processen, systemen en cultuur in lijn zijn met de organisatiedoelen. Het belangrijkste? Dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn, zodat ze maximaal bij kunnen dragen aan een gezamenlijk doel, vanuit hun eigen expertise.

 Geniet van

De moed die mensen hebben om iets ten goede te veranderen; in de organisatie, op een afdeling, in het team of voor zichzelf. De bereidheid van mensen om met dat doel voor ogen, eventuele persoonlijke angsten te overwinnen en iets nieuws uit te proberen, is wat me energie geeft in dit werk. Kortom: durven leren.

Zelf leer ik op dit moment te durven zingen waar anderen bij zijn. Daarnaast geniet ik van kunst: dans, theater, musea en muziek. En van het gezelschap van vrienden en familie in combinatie met bordspelletjes, lekker eten, een mooie wijn en een goed gesprek.

 Talent in

Strategische gedragsverandering, leiderschaps- en teamontwikkeling, cultuurverandering, bevorderen van diversiteit en inclusie.