Manouska Molema

Met veel enthousiasme zet ik mij in voor mijn passie: het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voor mensen en met mensen. De rode draad in mijn loopbaan is het werken aan veranderingen zoals de transitie in het sociaal domein en de energietransitie. Door mijn ervaring op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau in de publieke sector heb ik een brede inhoudelijke, procesmatige en organisatorische kennis. Ik schakel makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering en tussen inhoud, proces en relatievraagstukken.  Altijd met veel plezier, resultaatgericht en vol vertrouwen.

Geniet van

De energie die ontstaat bij het samenwerken aan maatschappelijke opgaves. Ik word blij van het samen werken aan een lastige puzzel waarbij het eindresultaat steeds duidelijker zichtbaar wordt. Daarbij hoort het regelmatig vieren van de opbrengsten van de inspanning.  Daarnaast geniet ik enorm van ontwikkeling bij mezelf en bij anderen. Een leven lang leren is leuk.

Talent in

Het versnellen van transities en transformaties. Schakelen tussen visie, beleid en uitvoering. Politiek- bestuurlijke antenne. Het brengen van energie en enthousiasme.