Frank van der Weiden

Ik ben een ontwikkelexpert van mensen en organisaties, benut de relevante harde en zachte aspecten en maak belangen bespreekbaar. Het samenspel van mens en organisatie boeit me al sinds mijn studietijd. Hoe kan werk zinvol èn plezierig tegelijk zijn? Wat gééft energie en waaraan verliezen we die? Welke onderstromen zijn er en hoe gaan we daar mee om? Door verschillende rollen te vervullen zoals lean manager, directeur bedrijfsvoering en ook als coach ben ik de samenhang gaan ervaren tussen mens en organisatie en is mijn interesse mijn expertise geworden.

Geniet van

Een gezamenlijke beweging creëren door een heldere rolverdeling en vanuit voorbeeldgedrag, waardoor alle beschikbare talenten beter worden benut en meer successen worden geboekt. Door ‘uitspreken, afspreken & aanspreken’ als waarde in te zetten neemt de sociale veiligheid toe. Mijn interessegebieden zijn lean processen, talentontwikkeling, het spel der generaties, en positief denken. Roeien en zeilen zijn voor mij het summum van ontspannen.

Talent in

Samenhang op te sporen, te doorgronden en inzichtelijk te maken. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid in de rolverdeling, helder zicht op processen en daardoor rust en voorspelbaarheid in het werk. Anderen bewegen om hun lot ter hand te nemen, sturend en stuwend. Luisteren, analyseren, vragen stellen, feed back geven, open en direct, ook provocatief zaken aankaarten. En ik versta de bewegingen in onderwijs, zorg, welzijn, de energiesector en bij gemeenten.