Management Development

Voor wie
Voor leidinggevenden, senior managers en high potentials die een visie op leiderschap willen ontwikkelen en expliciteren in houding, gedrag en de daarbij horende competenties ontwikkelen.

Inhoud

 • Leidinggeven aan jezelf
 • Leidinggeven aan anderen
 • Managen van de organisatie
 • Leiden van de strategie realisatie
 • Leiden in de samenleving

Resultaat

Opdrachtgevers en deelnemers vertelden ons dat zij na een Rijnconsult MD programma de volgende effecten zagen:

 • De eigen kwaliteiten en talenten hebben ontwikkeld
 • Effectief leiding geven aan anderen
 • De leidinggevenden in de organisatie met elkaar een inspirerend platform vormen
 • Resultaten soepel worden gerealiseerd
 • Er sprake is van een cultuur van samen presteren en creëren
 • De personele kosten daalden (verzuim en verloop)
 • De productiviteit van de organisatie verbeterde
 • Klanten beduidend meer tevreden zijn
 • En medewerkers meer tevreden zijn
 • ‘de kracht van zacht’ effectief weten te hanteren
 • Er sprake is van vitaliteit, toewijding, flow, creativiteit en teamwerk

Een paar voorbeelden van de uitgevoerde trajecten op het gebied van leiderschapsontwikkeling:

 • Verbetering samenwerkingsrelaties tussen NAM/Shell en Cofely: in dit traject ging het met name om het verbeteren van de samenwerkingsrelaties en het verduidelijken van de opdrachtgever- opdrachtnemersrol.
 • Leiderschapstraject NAM/Shell: in dit traject staat eigenaarschap en pro-activiteit centraal. Leiders in de organisatie moeten meer dan voorheen het geval was; zelf, actief hun rol oppakken en in hun omgeving hun medewerkers inspireren hetzelfde te doen.
 • Leiderschapsontwikkelingstraject Vopak: dit is een ‘fasttrack’ ontwikkelprogramma om de organisatie te kunnen blijven voorzien van leiders als gevolg van de groei van de onderneming. Vopak hecht er aan leiderpositie zoveel mogelijk van binnenuit te vullen.
 • Leiderschap met LEF gemeente Emmen; binnen dit traject wordt het hele leidinggevende kader uitgedaagd om uit bestaande (cultuur) patronen als: “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”, “niet lullen maar poetsen”, “de baas bepaalt” etc. te stappen om vervolgens vanuit hun eigen kracht en visie en veel meer vanuit de verbinding tussen hart en hoofd, te gaan werken.
 • Persoonlijk leiderschap binnen ProRail; veel medewerkers binnen de ProRail organisatie ervoeren veel werkdruk en gingen vaak op de “automatische piloot”door hun werkdagen en afspraken heen. Met hen hebben we met name gewerkt aan het verbeteren van hun energiebalans, in eerste instantie op individueel niveau maar vervolgens ook binnen het team en de afdelingen.

In company

Deze training wordt alleen in-company verzorgd. In een persoonlijk gesprek komen wij tot een maatwerktraining passend bij uw vraag.
Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 030-2984250 of via secretariaat@rijnconsult.nl

opleidingMD