Wendbaarheid verbeteren

Hoe scoort uw organisatie op de vijf kenmerken van wendbaarheid?
 
Veel instellingen in de zorg hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Krimp in plaats van de jarenlange groei, transitie van zorg naar de WMO en de Zorgverzekeringswet, de komst van de Wet Langdurige Zorg. De veranderingen vergen de nodige flexibiliteit van organisaties.

Hoe wendbaar is uw organisatie?

Wilt u weten hoe wendbaar uw zorginstelling is? Vul dan nu de Rijnconsult Wendbaarheidsscan in.

U ontvangt daarna kosteloos per mail een rapportage over de mate waarin uw organisatie in staat is mee te bewegen met de actuele veranderingen in uw omgeving. Ook krijgt u inzicht in uw score in vergelijking met andere organisaties (benchmark), en concrete suggesties voor het verbeteren van de wendbaarheid van uw organisatie. 

Meer weten over wendbaarheid?

In dit artikel vind u praktische tips: Veranderingen in de langdurige zorg vragen om wendbaarheid

wendbaarheid