Vormgeving en regie op wijkteams

Gemeenten en zorgaanbieders staan vanaf 1 januari 2015 voor de opgave om de transformatie in het sociale domein vorm te geven. Dat vraagt om sturing en richting. Een benadering van (slimme) financiële prikkels volstaat niet, evenals een benadering die alleen maar uitgaat van samenwerken. De vraag is op welke wijze ontstaat voldoende richting en regie in de keten, zonder dat we in een schijnzekerheid van tientallen kpi’s terecht komen. Wij staan voor het organiseren van de samenwerking binnen de wijk, de afstemming tussen wijken en de regie op de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten.

Drie succesfactoren

1. samenwerkende partijen formuleren doelen die ze in hun eentje niet kunnen realiseren;
2. 
zij selecteren samenwerkingspartners zorgvuldig;
3. 
zij accepteren dat de samenwerking met horten en stoten tot stand komt.

Wij zijn met onze ervaring met gemeenten en zorgpartijen hierin uw ervaren gids.

Nieuwsgierig?

Probeer dan onze workshop 'Regisseur in uw netwerk'. In deze workshop maakt u in één dagdeel kennis met de managementtechnieken van de netwerkregisseur. U gaat naar huis met actuele inzichten in netwerkregie, en concrete handvatten voor de toepassing van de vier managementtechnieken van netwerk-organiseren in uw eigen praktijk:
1 Analyseren krachtenveld
2 Faseren
3 Benutten van samenhang
4 Groepsdynamiek

Meer informatie