Sociaal domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dienstverlening op het vlak van jeugd, zorg en arbeid. Voor de meeste gemeenten komt het erop aan om de visies en uitgangspunten die zijn geformuleerd waar te maken. Dat vraagt om een goede vertaling van visie en concept naar de uitvoering: hoe vertalen we visie naar processen, methodieken, planning&control, administratieve organisatie en hoe vertalen we de nieuwe aanpak in het sociale domein naar de dagelijkse praktijk van de ‘lijn’organisatie.


Vormgeven integrale toegang sociaal domein 

De transitie is inmiddels gerealiseerd, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken moet nog verder groeien. Anders denken, anders doen en anders positioneren. Wij zien dat gemeenten en betrokken partijen vaak dezelfde uitdagingen hebben, maar voor verschillende oplossingen kiezen. Naar het waarom zijn wij nieuwsgierig en ook naar de effectiviteit daarvan. In 2019 gaat Rijnconsult met een groot aantal gemeenten en andere betrokken partijen in gesprek om antwoord te krijgen op deze en andere vragen. De uitkomsten vertalen wij naar concrete handvatten waarmee succesvol vervolgstappen gezet kunnen worden in de samenwerking, professionalisering en effectiviteit. Geïnteresseerd om aan dit onderzoek deel te nemen? 

>> Meer info en deelnemen aan het onderzoek 

Transformatiescan

De 3D-transformatiescan is een compacte scan om op een gestructureerde manier, met betrokkenheid van een selectie van medewerkers in kaart te brengen hoe uw gemeente er voor staat op de domeinen Jeugd, Wmo of Participatiewet. Vanuit verschillende invalshoeken: organisatie, processen, financiën, juridisch, samenwerking en (gerealiseerde) prestaties . Met als resultaat om de hoofdlijnen voor de managementagenda op te stellen, maar evengoed om snel inzicht en overzicht te creëren in aan te pakken knelpunten. De scan is gebaseerd op het INK-managementmodel. Bij uitstek een instrument om overzicht en inzicht te creëren op basis van een goed onderling gesprek. En dat slechts in twee dagdelen.
>>Lees meer over de 3D transformatiescan

Vormgeving en regie op wijkteams

Voor gemeenten en zorgaanbieders volstaat een benadering van (slimme) financiële prikkels niet, evenals een benadering die alleen maar uitgaat van samenwerken. De vraag is op welke wijze ontstaat voldoende richting en regie in de keten, zonder dat we in een schijnzekerheid van tientallen kpi’s terecht komen. Wij staan voor het organiseren van de samenwerking binnen de wijk, de afstemming tussen wijken en de regie op de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten.
>> Lees meer over vormgeving en regie op wijkteams

Bezuinigen in het sociaal domein kan vooral door ketensamenwerking

Als gemeenten de transformatie in het sociaal domein willen vormgeven kan dat alleen in ketensamenwerking. De oplopende kosten in vooral de jeugdzorg zijn een hoofdpijndossier voor de nieuwe colleges. Door het toepassen van 6 leidende principes voor ketensamenwerking kan stevig worden verbeterd in termen van kosten, tijd en kwaliteit, maar dan moeten zowel gemeenten als de zorgorganisaties bereid zijn ook echt vanuit partnerschip te gaan handelen en zelf ook klaar zijn voor ketensamenwerking.

>> Lees meer hierover

Sociaal domein: de 16 lessen uit de praktijk

Wij hebben 16 lessen gebundeld die wij destilleren uit onze ervaringen met veranderprocessen in het sociale domein. Niet omdat we de illusie hebben dat we daarmee tot het meest ideale veranderproces komen. Dat zou zelfs les 0 kunnen zijn: het ideale veranderproces bestaat niet. Misschien soms achteraf een beetje vanuit de achteruitkijkspiegel. Wel zijn er ervaringen die nuttig zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van veranderingen. Dit boekje helpt daarbij. Lees het als een blik in onze achteruitkijkspiegel, waarbij we onze visie op netwerken & ketenvorming, leiderschap en lean management in het sociale domein weergeven.
>> Download de .pdf Verdraaid goed advies om veranderingen waar te maken in het sociale domein

Decentralisaties én regiegemeente: gedoe op het speelveld in het sociaal domein!

Dat de veranderingen in het sociale domein groot zijn, weet iedereen. De transitie is ingezet op de transformatie, vaak aangeduid als ‘werken vanuit de bedoeling’ en ‘aansluiten bij de leefwereld van de burger’. Parallel aan deze verandering zijn veel gemeentes tevens op weg om een regiegemeente te worden en worden uitvoerende activiteiten op afstand gezet, waarbij vaak de term ‘verbonden partijen’ wordt gebruikt. De praktijk bij veel gemeentes: ander speelveld, andere spelregels, dezelfde spelers: ‘dat geeft gedoe!’. In dit artikel gaan we in op het gedoe op het speelveld en geven wij u op basis van onze ervaring 8 verbeterpunten om in dit speelveld (opnieuw) te verbinden en daarmee alle kansen te benutten en samen een sterk spel te spelen.
>> Download het artikel Sociaal domein; gedoe op het speelveld

 
Rijnconsult heeft adviseurs en interimmanagers die met kennis van het sociale domein gemeenten helpen om hun ambities en visie waar te maken. Neem gerust contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. 

Meer informatie: