Samenwerkingsverbanden in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg worden te complex om alleen op te lossen. 80% van deze vraagstukken is organisatie-overschrijdend zoals veranderingen in de langdurige zorg, WMO of zorgverzekeringswet, het regionale zorgaanbod, de decentralisatie Jeugdzorg en zorgketens.  

Wij werken vanuit de gedachte dat het vormen van succesvolle samenwerkingsverbanden cruciaal is voor het oplossen van deze vraagstukken. Deze vraagstukken bekijken wij vanuit onze expertise in de zorg en combineren wij met onze ervaringen bij gemeentes en woningcorporaties. Plannen zijn belangrijk, tegelijk gaat het om oog hebben voor samenhang, gevoel voor timing en een attitude om elkaar te helpen. Rijnconsult biedt ervaren gidsen om een samenwerking succesvol in kaart te brengen, vorm te geven en tot resultaat te komen, zoals kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en het beter benutten van kerncompetentie van de eigen organisatie.Download de leaflet voor meer informatie en bezoek onze pagina over fusies in de zorg en Ketens en Netwerken. U kunt zich ook abonneren op de zorg nieuwsbrief van Rijnconsult.

contact

 samenwerkingsverbanden in de zorg