Organisatie onderzoek

Rijnconsult heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken met een hoog politiek-bestuurlijk gehalte mogen uitvoeren. Naast de onderzoeken die wij doen rond toekomstverkenning en samenwerkingsmogelijkheden van gemeenten, is dit een veld waarin we een stevige expertise hebben opgebouwd. Deze onderzoeken kenmerken zich door gedegen feitenonderzoek, cultuuranalyse en helder opgeschreven rapportages. Ook het roerige speelveld met de pers is aan de orde. Bij deze onderzoeken werken we soms ook samen met onze partners. Wij voeren verschillende soorten onderzoeken uit: quick scans, cultuuronderzoeken, evaluatie onderzoek..etc. Enkele voorbeelden kunt u lezen in de rechterkolom.