Mediation en crucial conversations in de zorg

Heeft u te maken met een gevoelige situatie, verstoorde verhoudingen of een (dreigend) conflict? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Discreet en vertrouwelijk. Wij zijn ervaren met veelvoorkomende kwesties, u krijgt direct concreet advies. Zonodig kunnen we zorgen voor effectieve mediation.

Daarnaast kunt u kiezen voor Crucial Conversations. Deze gespreksmethodiek stelt mensen in uw organisatie in staat om impasses te doorbreken door het gesprek voor de ander veilig en respectvol te maken. Het betreft hier zowel hiërarchische als meer gelijkwaardige samenwerkingsrelaties, zoals bijvoorbeeld binnen maatschappen. Cruciale gesprekken is een beproefde methode die is gebaseerd op ruim dertig jaar onderzoek. Door het (methodisch) veilig en respectvol uitwisselen van meningen, gevoelens en informatie worden de beste ideeën gestimuleerd. Met betere beslissingen en grotere betrokkenheid als resultaat.

Download onderstaande leaflet voor meer informatie. U kunt zich ook abonneren op de zorg nieuwsbrief van Rijnconsult.

crucial conversations zorg