Change agents in de industrie

Je kunt een hypermoderne auto kopen, maar als de chauffeur niet weet hoe er mee om te gaan heb je er weinig aan. Zo is het ook met klanten, organisaties, technologie of methoden. Als de leiding of de medewerkers niet weten hoe er mee om te gaan heb je er niets aan. Een open deur zou je zeggen, maar we zijn steeds meer geneigd water bij de wijn te doen als het gaat om werven, selecteren en benoemen van mensen. Soms kan dat niet anders, maar professionele assistentie in het voortraject kan heel wat faalkosten voorkomen als de selectie en benoeming er naast zit.

In de tijd dat we bij Teijin Aramid de implementatie van Lean mochten ondersteunen, ontwikkelden we een maatwerk assessment voor de selectie van interne change agents. Change agents zijn leidinggevenden en medewerkers die gevoel hebben voor procesbegeleiding, teamwerk en samen leren. De rol van de change agent is het begeleiden van pilot projecten, opleiden van medewerkers in lean, assisteren van de lijn bij het realiseren van continu verbeteren en begeleiden van Kaizen events.

Dit instrument is bij diverse organisaties ingezet en leidde tot soms verrassende uitkomsten. Voor zover we weten waren of zijn de voorgestelde personen nog steeds succesvol als change agent.

Meer informatie:

 >> Download onze leaflet Change Agents

change agent in industrie