Change agents in de industrie

Om een cultuur van continu verbeteren te vormen werkt het goed als de organisatie dat voor een belangrijk deel op eigen kracht doet. Onze ervaring is dat het opleiden en inzetten van ‘change agents’ een conditie voor succes is. Change agents zijn leidinggevenden en medewerkers die gevoel hebben voor procesbegeleiding, teamwerk en samen leren. De rol van de change agent is het begeleiden van pilot projecten, opleiden van medewerkers in lean, assisteren van de lijn bij het realiseren van continu verbeteren en begeleiden van Kaizen events.

Nieuwsgierig?

Probeer dan onze workshop 'Change agent: de aanjager van continu verbeteren’. In deze workshop maakt u in één dagdeel kennis met de opleiding/training tot change agent om continu verbeter cultuur te stimuleren. Naast kennis over de lean tools leert u hoe invloed uit te oefenen vanuit een collegiale rol.

Meer informatie:

change agent in industrie