Welke onderwerpen mogen niet ontbreken in het coalitieakkoord van 2018-2022?

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarna starten in alle gemeenten de onderhandeling om tot een Coalitieakkoord te komen. Het valt te verwachten dat in alle Coalitieakkoorden wordt ingegaan op de invoering van de Omgevingswet, de verdere transformatie van het Sociaal Domein en het vergroten van de betrokkenheid van de burger. Maar er is ook een aantal minder voor de hand liggende onderwerpen die niet mogen ontbreken in het Coalitieakkoord. Rijnconsult blikt in een serie artikelen vooruit!

Rijnconsult leestip

Innovatie en gemeenten worden meestal niet in één adem genoemd. Toch hebben gemeenten een sleutelrol als het...
Door:
Sera Yeramian
Waar je ook komt in het publieke domein, één van de grotere opgaven is digitalisering. Deze opgave hoort stevig...
Door:
Niels van Dongen
Na jaren van stijging van het uitkeringsbestand, van wat ik hardnekkig de sociale dienst blijf noemen, mogen we...
Door:
Diederik Hommes
De vluchtelingenstroom lijkt stabiel, maar is onvoorspelbaar. Wel voorspelbaar is dat het aantal nieuwkomers (...
Door:
Huub Torremans
Het nieuws uit gemeenteland van de afgelopen zittingsperiode wijst vooral in één richting. Zuiverheid in de...
Door:
Erwin van de Pol
De energietransitie is een onomkeerbare beweging. In 2013 hebben veertig publieke, private en maatschappelijke...
Door:
Boris Gooskens
Over het voorkomen van negatieve beeldvorming en ergernis over verbonden partijen In nagenoeg alle onderzoeken...
Door:
Tjin Bremer