Regionale samenwerking provincies

De regionale economie staat her en der onder druk, ondernemers en instellingen zijn in de financiële problemen. Bovengemeentelijke vraagstukken op gebied van volksgezondheid,  energie, logistiek vragen aandacht. Ook bestuurlijk kan de samenwerking, regionaal, provinciaal en intergemeentelijk vaak beter. Daar ligt een taak voor de provincie.

Wij hebben voor alle provincies geadviseerd. Hoe onze ondersteuning eruit ziet, hebben wij hier kort weer gegeven: 

Uiteraard sparren we graag met je over de mogelijkheden van Regionale samenwerking.