Organisatie onderzoek

Veel gemeenten zijn op zoek naar hoe de wereld er na de crisis uit gaat zien. Dan helpt het ook om aan enige reflectie te doen door te kijken waar de organisatie nu staat. Of om eens definitief een einde te maken aan een lang slepende kwestie. Of een vraag te beantwoorden die al langer leeft in de organisatie. Een onderzoek is dan een voor de hand liggend middel.

Rijnconsult heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken met een hoog politiek-bestuurlijk gehalte mogen uitvoeren. Naast de onderzoeken die wij doen rond toekomstverkenning en samenwerkingsmogelijkheden van gemeenten, is dit een veld waarin we een stevige expertise hebben opgebouwd. Deze onderzoeken kenmerken zich door gedegen feitenonderzoek, cultuuranalyse en helder opgeschreven rapportages. Ook het roerige speelveld met de pers is aan de orde. Bij deze onderzoeken werken we soms ook samen met onze partners. Wij voeren verschillende soorten onderzoeken uit: quick scans, cultuuronderzoeken, evaluatie onderzoek..etc. 

Om u een idee te geven treft u hierbij een kort overzicht over onze onderzoekspropositie: 

Uiteraard sparren we graag met je over de mogelijkheden van organisatieonderzoek.

Rijnconsult leestip

Gemeente HaarlemmermeerOnderzoek naar de gang van zaken rond de overplaatsing van het honkbalstadion en de...
Door:
Erwin van de Pol
Voor veel mensen is de coronacrisis tevens een tijd van reflectie. Dat geldt ook voor organisaties, merken wij....
Door:
Erwin van de Pol
De decentralisatie van een groot deel van de (jeugd)zorg en werk- en inkomenstaken naar gemeenten heeft alweer...
Door:
Ingrid de Jong