Onze werkwijze

Rijnconsult heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van leiderschap en hebben in deze tijd diverse trajecten ontwikkeld. Wij merken dat er in organisaties vaak sprake is van hoge werkdruk. Voor training en opleiding is meestal niet veel tijd beschikbaar. Klanten vragen om een efficiënt ontwikkelprogramma met hoog rendement. De ontwikkeling van leiderschap (houding, gedrag en bekwaamheid) in relatie tot het dagelijks werk vraagt om maatwerk, tijd en begeleiding. Onderstaand treft u ons aanbod aan en ook onze werkwijze om deze trajecten zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Ons aanbod:

 • Ontwerp en realisatie van topstructuur en strategie;
 • Diagnose effectiviteit van leiderschap (stimuleert de sturing van de gewenste houding en gedrag);
 • De werving en selectie van leidinggevenden;
 • Bieden van interim management op alle niveaus;
 • Potentieel beoordeling en loopbaanontwikkeling (o.a. door assessments);
 • Executive coaching;
 • Leiderschap in een keten of een netwerk;
 • Leiderschapsontwikkeling op alle niveaus van een organisatie (traditional management development);
 • Leiden van transformaties (veranderkunde);
 • Basis leergang operationeel leidinggeven;
 • Leiding van een procesorganisatie (lean leadership);
 • Versterken van het leiderschap platform in organisaties (versterken samenwerking);
 • Verbeteren effectiviteit leiderschap (proces van leidinggeven);
 • Ontwikkelen van management teams;
 • ‘High Potential Development’ programma’s;
 • Leiderschap in de politiek-bestuurlijke context.Onze werkwijze:

- Samen op te trekken in de opdracht.
- Projectmatig te werken.
- De juiste mensen van de organisatie effectief in te schakelen.
- Alleen te doen wat echt nodig is.
- De deelnemers te leren reflecteren.
- Te werken met blended learning (E-Learning in combinatie met groepswerk).
- De 10-20-70 filosofie goed in te zetten en leren op de werkplek mogelijk te maken. Lees meer >>
- Dat wat de klant zelf kan, doet de klant zelf.
- Met tussentijdse evaluaties te werken.

>> Meer informatie over onze werkwijze

>> Persoonlijke ontwikkeling en coaching

leiderschap